White showcase

    € 225

    Oak, 3 glass shelfs 100x51x52 cm